Чертата И Пастир и свещеник имат за задачи, за който е преминал, и за който всеки плаче, тело'то да изпратят до последното му място, добри се думи казват, в спомени, съгласно! Какво ли е смъртта? Тук нещо в тялото го няма! И чудим се, загадка е за мнозинство, голяма!...