Ние сме църква, която помага на хората да растат в своята вяра и да променят живота си.

Ние вярваме в разпънатият и възкръснал за греховете на света наш Господ – Исус Христос.

Ние вярваме в..: 

…Библията- вдъхновеното писано Божие Слово.

…Един Бог в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух.

…Божествеността на Господ Исус Христос, роден от девица,

 в Неговата изкупителна смърт на кръста, в Неговото Възкресение и Възнесение,

 във Второто Му Пришествие на тази земя в сила и слава.

 …Грабването на Църквата при Христовото идване.

 …очистването от греховете чрез покаяние и вяра в скъпоценната кръв на Христос.

 …във водното кръщение.

 …кръщението в Святия Дух.

 …освещаващата сила на Святия Дух.

 …във възкресението на спасените и погубените, едните за вечен живот, а другите за вечно осъждение.

 Ние вярваме, че Бог обича всеки човек.

 Ние вярваме, че Бог е отговорът на най-дълбоките нужди на човека. Ние вярваме, че всеки човек може да общува с Бога.     

  Ние вярваме, че всеки човек е важен за Бога.

  Ние вярваме, че Бог може да извърши невъзможното.

  Ние вярваме, че църквата е място, където човек трябва да се чувства добре.

  Ние вярваме, че всеки човек има какво да даде на другите.

  Ние вярваме, че да сме различни е хубаво и дадено от Бога.

  Ние вярваме, че Исус Христос може да промени всеки човек.

  Ние вярваме, че всеки има право на още един шанс.