Свидетелство на Dale и Pearl Paatz

Починала жената в два след полунощ,
съпругът и, я взел, положил я на равна площ!
И вижда надпис на стената, в шок, в покруса!
“Да бе прилагал ти, кръвта пролята на Исуса,
НЕ БИ могла смъртта, да влезе тук във твоя дом!”
Веднага той издигнал глас, пред Бог, на Своя трон:
“В Исусовото Име, аз кръвта Му тук полагам,
смъртта днес няма власт, ще трябва да избяга!”
Потръпнала жената, и дошла в съзнание!
А в болницата, те положили добро старание!
Учудени, че жива е след бъбречна експлозия!
Третинката от него, там в кръвта си, носи я!
Казали и, че бъбрека не се регенерира!
Че от това опасно нещо, често се умира!
Години след това, в изследвания се открива,
че бъбрека е здрав, изцяло се регенерира!
Веднъж във църква били, хванала се за главата,
четирисет и пет дни била в кома, да, жената!
Но имала до себе си съпруг с дълбока вяра!
И СЛОВОТО говорил със устата си без мяра!
“Ти, Перла моя, няма да умреш, но ще живееш!
Кръвта Христова, върху теб полагам, пак ще пееш!”
А лекаря дошъл, казал: “Парализирана е!”
И там сега, хирургия организирана е!
След операция със мозъчния аневризъм,
казал е лекаря, “Умира!”, със трагизъм!
“И както тук В НАЧАЛОТО бе пусто и в мъгла,
и БОГ със СЛОВО сътвори прекрасната Земя,
така, на мозък във мъгла, със СЛОВО заповядах,
в Исусовото Име, ДА, да се възстановява!
Аз имах ИЗБОР! Вярата със СЛОВО да говоря,
или да се съмнявам, и в неверие да споря!
Държах на вярата си твърдо, неотклонно!
И борих се с съмненията НЕПРЕКЛОННО!
Казаха ми, че тя не може също да преглъща!
Говорих аз на тялото, със вярата присъща!
И БАВНО, всичко в нея, почна да се връща!
И домакинята е ТЯ, отново в мойта къща!
И в Африка живяхме, там мисионери,
в Зимбабве, там Спасение народа да намери!
Да кажа искам, Словото на Бог, СТОИ до века!
Чрез вярата, СПАСЕНИЕ ДОНАСЯ НА ЧОВЕКА!
Не се съмнявай! Словото Му с вяра говори!
С очите си ще видиш! ЧУДО БОГ ЩЕ СЪТВОРИ!”