Чертата – Goldie Petkova

Чертата И Пастир и свещеник имат за задачи, за който е преминал, и за който всеки плаче, тело’то да изпратят до последното му място, добри се думи казват, в спомени, съгласно! Какво ли е смъртта? Тук нещо в тялото го няма! И чудим се, загадка е за мнозинство,...

ХВАЛЕНИЕ – Goldie Petkova

КОГАТО С БЛАГОДАРНОСТ, гледам небесата, и мисля за ВСЕМИРА, че на Бога са делата, то песен бликва в мен:”ВЕЛИК СИ БОЖЕ, ВЕЛИК СИ ТИ!”-запявам с глас възторжен! ХВАЛЕНИЕТО в църквите е триумфално! И преклонението ми пред Бога е тотално! Защото Той, земята даде ни с...

По Деяния 25: 1-13 – Goldie Petkova

И Фест, като пое в ръцете си властта си, След три дни тръгна към Ерусалим от областта си! Първосвещеника и първенците със неправда, при Фест дойдоха, против Павел тук със жалба: да дойде за дела в Ерусалим, (със намерение,) по пътя във засада, с убийство в...

Рики Робъртс – Goldie Petkova

Макар, прогнозата за син, е била невъзможна, за вярата в молитва, никак не е сложна! И, да, родило се момче, но било много болно! До шест годинки във опасност! Времето преломно! Поспрял да боледува, във ума си изоставал! “Увреждане на мозък”, доктора...

ХОСАННА! – Goldie Petkova

На празника, /на Цветница/, дойде в Йерусалим, и множеството срещна там Месията любим! Със палмовите клони, със любов във тях, втъкана, усмихнати, те с радост викаха ХОСАННА! Четейки текста, ти оставаш с впечатление, че думата ХОСАННА, значи тук хваление! Но истинския...

По Откровение 22:1-10 – Goldie Petkova

И след това, показа ми реката на живота, кристално чиста, тя извира от Престола, на ВЕЧНИЯ И АГНЕТО, по улиците там течеше, от двете и страни, дървото на живот поеше! И всеки месец, раждаха се нови плодове! листата му, са изцеление на всички родове! И никакво...