И Фест, като пое в ръцете си властта си,
След три дни тръгна към Ерусалим от областта си!
Първосвещеника и първенците със неправда,
при Фест дойдоха, против Павел тук със жалба:
да дойде за дела в Ерусалим, (със намерение,)
по пътя във засада, с убийство в стълкновение!
Но Фест им каза: “Павел, пази се добре под стража!”
И скоро, той самия, там ще бъде даже!
Влиятелните между тях, да слязат там,
и ако има нещо криво в него, да го съдят сам!
След осем или десет дни, той слезе във Кесария.
На следващия ден, бе Фест на стола стария,
в съдебна зала, заповяда Павел тук да бъде!
И от Юдеите във този съд да бъде съден!
А те, виняха го със много, тежки обвинения!
Не можеха да ги докажат, с факти в обяснение!
И Павел във защита, каза: “Нито против храма,
и нито против Кесаря, злодейство няма!
И ни против Закона имам престъпление!!”
Но Фест, желаейки юдейското благоволение,
каза на Павел: “Ти, желаеш ли в Ерусалим,
пред мен да се явиш за спора нерешим?”
Но Павел каза: “Днес стоя да бъда съден,
пред Кесаревото съдилище, е тук да бъде!
На тез юдеи аз вреда не съм им сторил!
И ти добре го знаеш, още за да спорим!
Но ако съм злодеец, със вина за смърт достойна,
не бягам от смъртта, за нещо непристойно!
Но ако НЯМА истина във тези обвинения,
то никой, който иска тяхното благоволение,
не може да ме предаде, за да им угоди!
До Кесаря отнасям се, за моите съдби!
И след като разискаха въпроса със съвета,
На Павел Фест представи мнението и ответа!
“Отнасяш се до Кесаря, при Кесаря ще идеш!”
(Христов свидетел–Кесаря дори не ще подминеш!)
Дори Агрипа, царя на евреите е запознат
със делото на Павел, щом дойде във този град!
следва 25: 13-27