И първото небе и първата земя преминаха!
Видях и Новото небе и Новата земя пристигнаха!
И нямаше море! Видях и Новия Ерусалим,
да слиза от небето, (светещ), невъобразим!
КАТО НЕВЯСТА със украса, за МЪЖА ЛЮБИМ!
И от престола глас дойде, (с език неизразим).
че СКИНИЯТА веч на Бога Е със хората!
И ТОЙ ЩЕ ОБИТАВА С ТЯХ В ЗЕМЯТА НОВАТА!
Народа НЕГОВ те ще бъдат! Ще избърши от очите,
на всичките тъгите,и на всичките сълзите!
И НЯМА ВЕЧ ДА ИМА БОЛКА И ЖАЛЕЕНЕ,
Не ЩЕ ДА ИМА СМЪРТ, И НЯМА ТЛЕНИЕ!!
Защото първото- ПРМИНА ВЕЧЕ!)
Седящия на тоз Престол, тогава рече:
Да,”ЕТО, ПОДНОВЯВАМ ВСИЧКО! Напиши,
че АЗ Съм АЛФА и ОМЕГА, и НАЧАЛОТО и КРАЯ!
На ЖАДНИЯ, вода ще дам от извора (във рая!)
И който ПОБЕЖДАВА, Е наследника ЕДИН,
И ЩЕ МУ БЪДА БОГ, И ТОЙ ЩЕ БЪДЕ МОЯ СИН!
А всичките СТРАХЛИВИ, всичките НЕВЯРВАЩИ,
и всичките убийци, блудници, мерзавци,
магьосници, лъжци и идолопоклонници,
съдбата им ще бъде в езерото,(те са беззаконници)
което там гори със огън, жупел,(и това е път)
за всичките осъдени, на ВТОРА СМЪРТ!
Тогаз един от ангелите седем ми каза:
“НЕВЯСТАТА ЩЕ ТИ ПОКАЖА, ти със мен ела!”
И чрез Духа, отведе ме върху висока планина,
ПОКАЗА НОВИЯ ЕРУСАЛИМ, НЕВЯСТА и ЖЕНА,
НА АГНЕЦА! Видях да слиза от небето, и от БОГА,
С БОЖЕСТВЕНАТА СЛАВА-(тук да кажа мога!)
И СВЕТИ, както скъпоценен камък, яспис и кристал!
И бе стената му висока, бяха за портал,
дванадесет врати, на всяка ангел там стоеше!
Над всяка порта, НАДПИС горе беше,
на всичките дванайсет племена!
По три врати, за всичките посоки на света!