Дванадесет основни камъка са на стената,
и ТАМ написани са на апостолите имената!
И Ангела държеше златна тръстика да мери,
размерите на всичко, трябва да намери!
Града за да измери, с портите и със стената!
Града бе с форма във основата, квадрата,
с дванайсет хиляди във стадия, страната!
Дванайсет хиляди бе също и височината!
Стената Ангела измери, с мярката-ръката,
и беше сто четирисет и четири във лакти!
Стената бе от яспис, а градът от чисто злато!
Прозрачно (и блестящо, и прекрасно, и богато!)
И скъпоценни камъни основите са на стената!
(ТОВА, конструкция е за човека, непозната!)
Сапфир и яспис, хризолит и сардоникс,
и халцедон, берил, смарагд, и аметист,
и сард, и хиацинт, топаз, и хрисопрас!
И всяка порта беше БИСЕР, (в цяла част!)
Града бе с улици от ЧИСТО ЗЛАТО, и прозрачно!
И ХРАМ, НЕ СЕ НАМИРА,(и това е то удачно!)
Че Храм Е ГОСПОД БОГ, Велик и АГНЕЦА Христос!
И слънце НЯМА там,(това не е въпрос)
Защото АГНЕЦА И БОЖИЯТА СЛАВА Е СВТИЛО!
(А АГНЕТО ЗА ВСИЧКИ, Е САМО ПЛАТИЛО!)
НАРОДИТЕ ще ходят в НЕГОВАТА СВЕТЛИНА!
ЦАРЕТЕ ЩЕ ПРИНАСЯТ в него Слава (и хвала!)
А портите му Няма (веч) да се затварят денем!
Че НОЩ НЕ ЩЕ ДА ИМА (в този свят пореден!)
НЕ ЩЕ ДА ВЛЕЗЕ ТАМ НЕЧИСТО НЕЩО!
И нито мерзост, нито който лъже (вещо!)
Но тези-ИМЕТО ИМ ЩО Е В КНИГА НА ЖИВОТА,
КОГАТО си ПРОСТЕН, ИЗМИТ от ТОЗИ на ГОЛГОТА!
(1 пешеходен стадий е 157м.)