И след това, показа ми реката на живота,
кристално чиста, тя извира от Престола,
на ВЕЧНИЯ И АГНЕТО, по улиците там течеше,
от двете и страни, дървото на живот поеше!
И всеки месец, раждаха се нови плодове!
листата му, са изцеление на всички родове!
И никакво проклятие НЕ ще да има вече!
От Божия Престол и Агнето (тук Славата течеше!)
Служителите Му ще бъдат (със възторга на лицата)
И НЕГОВОТО ИМЕ, писано ще бъде на челата!
И нощ Не ще да има, и от слънце Няма нужда!
Че Господ Бог ги осветява, (с Славата във служба!)
И ВСИЧКИ ЩЕ ЦАРУВАТ ТАМ ДО ВЕЧНИ ВЕКОВЕ!
А ТЕЗИ ДУМИ ИСТИННИ са!(всеки да го разбере!)
И ТОЗИ ВЕЧЕН БОГ Е, КОЙТО ВДЪХНОВЯВА,
ПРОРОЧЕСКИТЕ ДУХОВЕ, за да ни възвестява!
И ТОЙ ИЗПРАТИ АНГЕЛА СИ, за да ни ПОКАЖЕ,
ТОВА, което скоро трябва тук да стане (даже!)
“И ЕТО, ИДА СКОРО! И БЛАЖЕН Е, КОЙТО ПАЗИ,
Написаното тук пророчество държи!”(не гази!)
И аз, Йоан, когато ЧУХ, (кога) това видях,
пред Ангела в поклон се аз (прострях!)
Но каза:”Ти, недей!Служител съм със теб и братята,
с пророците-които пазят(истината тук, посятата!)
(Ти), ПОКЛОНИ СЕ БОГУ! И НЕ запечатвай Словото!
ПРОРОЧЕСТВОТО-писано във тази книга (новото)
ЗАЩОТО ВРЕМЕТО Е БЛИЗО!!(много!)
(И нека от греха се пазим и да тичаме при БОГА!)