Макар, прогнозата за син, е била невъзможна,
за вярата в молитва, никак не е сложна!
И, да, родило се момче, но било много болно!
До шест годинки във опасност! Времето преломно!
Поспрял да боледува, във ума си изоставал!
“Увреждане на мозък”, доктора установява!
Тинейджър вече, бил с молитвите към Бог усърдни!
Пророк, веднъж във църква,казал, Бог ще ги прегърне!
След два дни само, Бог със славата го посетил!
За цяло денонощие, УТЕХА, говорил!
Говорил изцерение, и ново отражение,
за ИДВАЩОТО свежо, ново съживление!
Извикали в училището неговата майка,
“да си го вземат в дома”! Да, но вместо да се вайка,
Поискала да бъде във десети клас поставен!
/предизвикателство на вярата, във зов отправен)
Във теста, с алгебра и геометрията сложни,
за тоз младеж дебилен, веч били възможни!
И сто процента знание пред тях показал!
“Бе тъмно във ума ми до тогаз”, младежа казал!
“Но Бог, със лампичка в ума ми светна изведнъж,
и аз съм вече сто процента здрав и умен мъж!
И тези, що в училището, с подигравки злобни,
със думите си страшни, изстрели злокобни,
сега, УЧИТЕЛ аз им бях! И слушаха с внимание!”
И вижте що постигна той с образование:
Със СЕДЕМ доктората, защитени със успех!
И с два по философия е Божия човек!
Сега, и преподава той, и проповядва!
За Божията мощ и сила, с обич изповядва!
Че всичко е възможно тук за този, който вярва!
Прегръща Бог смирените, с любов БЕЗ МЯРА!