КОГАТО С БЛАГОДАРНОСТ, гледам небесата,
и мисля за ВСЕМИРА, че на Бога са делата,
то песен бликва в мен:”ВЕЛИК СИ БОЖЕ,
ВЕЛИК СИ ТИ!”-запявам с глас възторжен!
ХВАЛЕНИЕТО в църквите е триумфално!
И преклонението ми пред Бога е тотално!
Защото Той, земята даде ни с благата,
и сътвореното се пресъздава с мъдростта богата!
Затуй, пред Него нека с почит да застанем,
смирено, жертвата на Кръста да ПРИЗНАЕМ!
Защото там, бе бит, прободен, във страдание,
КРЪВТА СИ ТОЙ ПРОЛЯ, за Своето създание!
ПРИЗНАЙТЕ ГО, и във смирено ПОКАЯНИЕ
СПАСЕНИЕ добива всеки, с истинското знание!
БЛАГОДАРЯ, ХРИСТЕ, БЛАГОДАРЯ ТИ, БОЖЕ!
Душата ми, да се ПРЕКЛАНЯ С ОБИЧ, МОЖЕ,
Чрез СЛОВОТО, умът ми-ОБНОВЕН, ЛИКУВА!
СЪРЦЕТО Е УВЕРЕНО, ЗА БОГ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА!
И БЛИКВАТ думи в ПОЧИТ и ХВАЛЕНИЕ,
защото ЗНАЯ, ИМАМ ТВОЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ!
Ще хваля ТЕБ, с живота си във обществото!
Ще хваля ТЕБЕ сам, когато съм в леглото!
Ще хваля ТЕБ със стиховете си във ФЕЙСА,
ЩЕ ХВАЛИ ТЕБ сърцето ми и там във рейса!
С СВИДЕТЕЛСТВАТА-ТВОИТЕ ДЕЛА ЩЕ ХВАЛЯ!
Защото ВЕЧНИЯ В НЕБЕТО СЪМ ПОЗНАЛА!
Със писането си, прекланям се пред Бог чудесен!
Душата ми насища с ХЛЯБА СИ НЕБЕСЕН!
И нека всяко мое тук стихотворение,
да отразява моето сърдечно преклонение!
И ВСИЧКО, ЩО С ДИХАНИЕ Е НАДАРЕНО,
ДА ХВАЛИ БОГА ЖИВ, С ЛЮБОВ, СМИРЕНО!